درباره ما

روند پرشتاب رشد علمی کشورهای دنیا در دو دهه اخیر و ظهور رقبای متعدد در حوزه علم و فناوری در کنار گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، ما را ناگزیر از آن می‌دارد تا بر بسترهای موجود و روزآمد جهانی از قافله ارتباطات و هم‌افزایی علمی عقب نمانده و با به کارگیری حداکثری از این ظرفیت‌ها، به حداکثر بهره‌وری در فعالیت‌های تحقیقاتی برسیم. چنین مهمی با ایجاد ارتباطات لحظه به لحظه و در عین حال مستمر میان تمامی محققین سطح کشور و در تمامی سطوح با دسترسی‌های آسان و برابر امکان پذیر خواهد بود.

همانگونه که ایجاد شبکه‌ها و کاهش لایه‌ها و موانع ارتباطی در توسعه و تکامل هر سیستمی موثر است، در حوزه تعاملات و انتشارات علمی نیز بایستی به ساختارهایی این‌چنین بیندیشیم تا ایده‌ها، ابداعات و اختراعاتی که از اندیشه‌هایی بکر و پویا جوشش می‌کند، پشت دیوارهایی از جنس بی‌اطلاعی، لایه‌های اداری و تأخیر در رسیدگی از دست نرفته و در موقع مقتضی بررسی و به کار گرفته شوند.

اندیشکده سیاست گذاری آموزش عالی پس از تجربه چند سال کار تحلیلی و پژوهشی در حوزه سیاست‌گذاری آموزش عالی و با درک ارتباط این مقوله با عموم حوزه‌های علم و فناوری و با توجه به اهمیت ایجاد شبکه‌ها و ارتباطات علمی، درصدد ایجاد ارتباط علمی و به اشتراک‌گذاری دانش در میان محققین و دانشگاهیان کشور است.

این شبکه با محوریت به اشتراک‌گذاری محصولات دانشی از قبیل کتاب، مقالات و گفت و گوهای علمی با اختیار فرد و در جهت نشر بهتر مطالب و ایجاد ارتباطات علمی بارگذاری شده است.