گزارش ها

نام گزارش تاریخ انتشار شماره مسلسل

 

۲۳۴۲۳ تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۱۴۱۶۸
۲۲۵۵ بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۴۲٫ آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ ۱۴۰۸۸
۲۲۵۵ بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۴٫ نگاهی به وضعیت بودجه های علم، فناوری و نوآوری ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ ۱۴۰۴۷
۲۲۵۵ گزارش الزامات تشکیل نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ ۱۳۹۳۵
۲۲۵۵ مروری بر وضعیت و عملکرد دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ ۱۳۸۲۸
۲۲۵۵ بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۳۲٫ آموزش عالی، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۱۳۴۲۱
۲۲۵۵ دانشگاه کارآفرین: ضرورت، ویژگی ها و الزامات ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ ۱۳۳۰۲
۲۲۵۵ بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ۳۸٫ آموزش عالی و تحقیقات ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۱۲۹۰۳
۲۲۵۵ دانشگاه و توسعه منطقه ای ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ۱۲۶۱۳
۲۲۵۵ بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۳۸٫ آموزش عالی و تحقیقات ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ۱۲۲۷۸
۲۲۵۵ با نمایندگان مردم در مجلس نهم (بخش ۱۱) آشنایی با بخش آموزش عالی ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ ۱۲۰۹۷
۲۲۵۵ ملاحظات سیاستگذاری فرهنگی نسل جوان ۱٫ مفهوم «شکاف نسل ها» ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ۱۲۰۴۲
۲۲۵۵ الزامات تشکیل دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۱۱۰۸۶
۲۲۵۵ بررسی میزان و نحوه تعیین شهریه مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی، غیرانتفاعی ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ ۱۰۹۲۷
۲۲۵۵ درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور ۳۴٫ آموزش عالی و تحقیقات ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ ۱۰۷۱۰
۲۲۵۵ بررسی روند رکود علمی اعضا هیئت علمی دانشگاه ها ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ ۱۰۳۸۷
۲۲۵۵ بررسی فوق العاده ویژه جدید اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ ۱۰۳۷۲
۲۲۵۵ لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور ۲۲٫ بررسی اعتبارات بخش آموزش عالی و تحقیقات ۱۳۸۸/۱۱/۰۸ ۱۰۱۱۵
۲۲۵۵ ارزیابی اجرا و آثار قانون افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی در سال ۱۳۸۷ ۱۳۸۸/۰۶/۱۰ ۹۸۴۱
۲۲۵۵ مروری بر سیاست های کلی برنامه پنجم در بخش آموزش عالی ۱۳۸۸/۰۵/۱۱ ۹۷۸۱
۲۲۵۵ جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ایران و چند دانشگاه معتبر جهان ۱۳۸۵/۱۱/۰۲ ۸۱۷۷
۲۲۵۵ سلسله مباحث کارگاه های آموزشی و هم اندیشی پیرامون: بسترها و اقدامات قانونی و نهادی توسعه کارآفرینی در کشور «کارآفرینی مبتنی بر دانش شرط لازم برای اشتغال مؤثر دانش آموختگان آموزش عالی کشور» – (جلسه اول-خرداد ۱۳۸۵) مهر ۱۳۸۵ ۸۰۱۱
۲۲۵۵ ظهور اقتصاد جهانی دانش و ضرورت تحول در اقتصاد آموزش عالی ایران اسفند ۱۳۸۴ ۷۷۲۳
۲۲۵۵ بررسی تعامل بین دولت، صنعت و دانشگاه در ایران دی ۱۳۸۴ ۷۶۲۶
۲۲۵۵ محدوده قانونی برای تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای بخش عمومی غیردولتی به ویژه آستان قدس رضوی، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد مستضعفان مهر ۱۳۸۳ ۷۱۲۲
۲۲۵۵ تحلیلی بر عملکرد هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ۶۹۴۳
۲۲۵۵ پاسخگویی نظام آموزش عالی به نیاز صنعت ۶۹۳۳
۲۲۵۵ چالش های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران ۶۹۲۴
۲۲۵۵ تحلیل تعامل دانشگاه – صنعت از چشم انداز اقتصاد مبتنی بر دانش ۶۸۸۰
۲۲۵۵ ظرفیت سازی برای ارزیابی و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عالی: تجربه های بین المللی و ضرورتهای ملی در ایجاد ساختار مناسب ۶۸۷۸
۲۲۵۵ مروری بر جایگاه استعدادهای درخشان در آموزش و پرورش و آموزش عالی ۶۷۹۰
۲۲۵۵ مروری بر ارتباط بین صنعت و دانشگاه ۶۶۷۷
۲۲۵۵ ملاحظاتی درباره پیشنهاد الحاق آموزش پزشکی به آموزش عالی ۶۵۰۲
۲۲۵۵ تاریخچه (اجمالی از وضعیت و وظایف) هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خرداد ۱۳۸۰ ۶۰۹۵
۲۲۵۵ حوزه و دانشگاه اردیبهشت ۱۳۷۹ ۵۵۹۱
۲۲۵۵ وضعیت آموزش عالی زنان درایران فروردین ۱۳۷۹ ۵۴۲۰
۲۲۵۵ گفتاری پیرامون دانشگاه طراز انقلاب آذر ۱۳۷۸ ۵۰۵۰
۲۲۵۵ ارزیابی بخش آموزش عالی در برنامه اول و دوم اردیبهشت ۱۳۷۸ ۳۵۶۰
۲۲۵۵ بررسی وضعیت مؤسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی مهر ۱۳۷۷ ۳۷۹۰
۲۲۵۵ شیوه های ارتقای جایگاه آموزش عالی دولتی شهریور ۱۳۷۶ ۲۷۰۴
۲۲۵۵ آموزش عالی و کارکرد دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت ۱۳۷۶ ۲۳۷۴
۲۲۵۵ چند بحث کوتاه حول مسائل اساسی دانشگاه ها اسفند ۱۳۷۵ ۲۲۱۳
۲۲۵۵ آموزش عالی، تصویر موجود و رهیافت هایی برای آینده دی ۱۳۷۵ ۲۰۱۰
۲۲۵۵ رهیافت هایی پیرامون اسلامی شدن دانشگاه ها شهریور ۱۳۷۵ ۱۶۲۹
۲۲۵۵ معرفی مراکز و شوراهای مسئول برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام آموزش عالی مرداد ۱۳۷۵ ۱۵۶۱
۲۲۵۵ آموزش عالی درگذر انقلاب تکنولوژی خرداد ۱۳۷۵ ۱۴۰۴
۲۲۵۵ وحدت حوزه و دانشگاه بهمن ۱۳۷۴ ۱۱۳۱
۲۲۵۵ درباره حوزه و دانشگاه (۲) تحلیل نظام آموزشی و پژوهشی حوزه بهمن ۱۳۷۴ ۱۱۳۰
۲۲۵۵ درباره طرح ممنوعیت تأسیس و اداره دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی آبان ۱۳۷۴ ۹۸۴
۲۲۵۵ درباره لایحه تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی تیر ۱۳۷۴ ۷۵۰
۲۲۵۵ درباره طرح آموزش عالی بدون کنکور (۲) خرداد۱۳۷۴ ۶۹۵
۲۲۵۵ درباره طرح تبدیل دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران به دانشگاه علوم کشاورزی ایران فروردین ۱۳۷۴ ۶۰۲
۲۲۵۵ بررسی ساختار آموزش عالی کشور تیر ۱۳۷۳ ۲۶۹
۲۲۵۵ گزارش سمینار (۱): موانع و راه های ارتباط دانشگاه و صنعت خرداد ۱۳۷۳ ۴۷۸