پژوهشگاه ها

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی irphe.ac.ir
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور nrisp.ac.ir
مرکز پژوهش‌های مجلس rc.majlis.ir
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه rihu.ac.ir
پژوهشکده مطالعات آموزش و پرورش rie.ir
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری css.ir
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی iscs.ac.ir
هسته مطالعات میان رشته‌ای در آموزش عالی ishe.sbu.ac.ir
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص csr.ir
شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی npps.ir
فرهنگستان علوم ias.ac.ir
فرهنگستان علوم اسلامی isaq.ir
مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا sccsr.ac.ir
مركز مطالعات تحقيقات و ارزشيابي آموزشي سازمان سنجش ۹۲٫۲۴۲٫۱۹۵٫۴۲
تجزیه و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی ippra.com
پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت nabat.ristip.com
پژوهشگاه شاخص پژوه bpshakhespajouh.ac.ir
موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات irit.ir
باشگاه اندیشه bashgah.net
مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی cpps.ut.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir
مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار sdcenter.ir
مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران copps.ir
مرکز مطالعات پدافند غیر عامل کشور

pdrc.ir

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...