استادان

 

نام استاد گرایش تخصصی دانشگاه محل فعالیت ایمیل
احمد علی یزدان پناه گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی yazdanpanah@irphe.ir
آقاي احمد حيدری عبدی گروه برنامه ريزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی aheidari@irphe.ir
آقاي احمد رضا روشن  گروه مطالعات مديريت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی pendar1234@gmail.com
حسن ملکی آموزش عالی علامه طباطبایی maleki@atu.ac.ir
حسین عبداللهی آموزش عالی علامه طباطبایی abdollahi@atu.ac.ir
حمید رحیمیان آموزش عالی علامه طباطبایی rahimiyan@atu.ac.ir
خانم مريم حسينی لرگانی گروه برنامه ريزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی mhosseinil@irphe.ir
خانم معصومه قارون اقتصاد آموزش عالی و بررسی هاي نيروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی m_gharun@irphe.ir
داوود حاتمی مطالعات تطبيقی و نوآوری در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی hatami@irphe.ir
دكتر اصغر زمانی  گروه مطالعات مديريت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ofogh557@yahoo.com
دكتر حميد جاودانی حاجی  گروه مطالعات مديريت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی javdani99@gmail.com
دكتر محمد جواد صالحی اقتصاد آموزش عالی و بررسی هاي نيروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی j_salehi@irphe.ir
دكتر مقصود فراستخواه کیفیت و ارزشیابی + گروه برنامه ريزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی farasatkhah@facultymembers.irphe.ir
دكتر يزدان ابراهيمی اقتصاد آموزش عالی و بررسی هاي نيروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی yebrahimi@irphe.ir
دكتر يعقوب انتظاری اقتصاد آموزش عالی و بررسی هاي نيروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی entpost@yahoo.com
دکتر ابوالقاسم نادری قتصاد آموزش مالیه آموزش و بودجه­ریزی توسعه سرمایه انسانی اقتصاد شناختی تحلیل های چندسطحی برنامه­ریزی و سیاست­گذاری آموزشی تهران anadery@ut.ac.ir
دکتر ابیلی مدیریت منابع انسانی ، توسعه هیأت علمی دانشگاه ­ها ، ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی در آموزش عالی تهران abili@ut.ac.ir
دکتر آراسته مدیریت و آمایش آموزش عالی خوارزمی
دکتر جعفر توفیقی سیاستگذاری آموزش عالی تربیت مدرس
دکتر جمال سلیمی برنامه ریزی درسی، زمینه تحقیقاتی: برنامه ریزی درسی کردستان
دکتر جواد پورکریمی وسعه منابع انسانی با تاکید بر توسعه اعضای هیات علمی (FD), آموزش سازمانی با تاکید بر CBT تهران jpkarimi@ut.ac.ir
دکتر خلیل غلامی برنامه ریزی آموزشی: زمینه تحقیقاتی: برنامه ریزی آموزشی کردستان
دکتر رضا منیعی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی r_maniee@irphe.ir
دکتر سید محمد میرکمالی تغییر، خلاقیت و نوآوری تعالی سازمانی رفتار سازمانی فلسفه مدیریت رهبری و قدرت در مدیریت دانش حرفه­ای آموزش و بهسازی منابع انسانی تهران mkamali@ut.ac.ir
دکتر سیما بوذری گروه برنامه ريزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی s_bouzari@yahoo.com
دکتر عباس بازرگان سنجش و ارزیابی در نظام­های آموزشی توسعه آموزش و یادگیری الکترونیکی کیفیت آموزش عالی توسعه حرفه­ای هیأت علمی تهران abazarga@ut.ac.ir
دکتر کمال خرازی فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی نگرش سیستمی و آموزش و پرورش مدیریت آموزش مجازی نظریه های جدید سازمان و مدیریت روان شناسی مدیریت علوم شناختی و مدیریت آموزشی تهران kharrazi@ut.ac.ir
دکتر کیوان بلندهمتان تاریخ و فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی، زمینه تحقیقاتی:فلسفه تعلیم وتربیت کردستان
دکتر محمد امجد زبردست برنامه ریزی آموزش عالی، زمینه تحقیقاتی: مدیریت آموزشی کردستان
دکتر محمود ابوالقاسمی مديريت آموزشي شهید بهشتی m-abolghasemi@sbu.ac.ir
دکتر محمود حقانی​ مدیریت آموزشی​ شهید بهشتی M_haghani@sbu.ac.ir
دکتر مصطفی قادری مطالعات برنامه درسی، زمینه تحقیقاتی: مطالعات برنامه درسی کردستان
دکتر مظفرالدین واعظی مدیریت آموزشی(آموزش عالی- آموزش و پرورش) نظارت و راهنمایی تعلیماتی(آموزش)- مولفه های مربوط رشد کارکنان جهانی سازی و تحولات آموزشی مربوط به آن تهران mzvaezi@ut.ac.ir
دکتر مهدی صالحی مدیریت آموزشی، زمینه تحقیقاتی: مدیریت آموزشی کردستان
دکتر مهرناز روشنایی گروه برنامه ريزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی roshanaie@irphe.ir
دکتر میترا عزتی مدیریت منابع انسانی, برنامه ریزی آموزشی تهران ezati.m@ut.ac.ir
دکتر ناصر شیربگی مدیریت آموزشی، زمینه تحقیقاتی، مدیریت آموزشی کردستان
دکتر نعمت الله عزیزی برنامه ریزی آموزشی, برنامه ریزی آموزش عالی، توسعه آموزش عالی کردستان
دکتراباصلت خراسانی آموزش عالی (برنامه ریزی توسعه آموزش عالی ) شهید بهشتی A-Khorasani@sbu.ac.ir
دکترجمیله علم الهدی فلسفه تعليم و تربيت شهید بهشتی G_Alamolhoda@sbu.ac.ir
دکتررضا محمدی چابکی​ فلسفه تعلیم و تربیت​ شهید بهشتی rmrahy@gmail.com​
دکترسید رضا نظری هاشمی​ علوم تربیتی​ شهید بهشتی Re_Nazari@sbu.ac.ir
دکترغلامرضا شمس علوم تربيتي شهید بهشتی Gh_Shams@sbu.ac.ir
دکترفرنوش اعلامی​ مدبریت آموزشی​ شهید بهشتی f_alami@sbu.ac.ir​
دکترکوروش فتحی واجارگاه برنامه ريزي درسي شهید بهشتی K-fathi@cc.sbu.ac.ir
دکترمحبوبه عارفی برنامه ريزي درسي شهید بهشتی M-Arefi@sbu.ac.ir
دکترمحسن طالب زاده آموزش و پرورش شهید بهشتی M_Talebzadeh@sbu.ac.ir
دکترمحمد حسن پرداختچی آموزش و پرورش شهید بهشتی M-Pardakhtchi@sbu.ac.ir
دکترمحمد یمنی دوزی سرخابی علوم تربيتی و آمایش آموزش عالی شهید بهشتی M-Yamani@sbu.ac.ir
دکترمحمدقهرمانی مديريت آموزشی شهید بهشتی M-Ghahramani@sbu.ac.ir
سعید غیاثی ندوشن . علامه طباطبایی ghiasi@atu.ac.ir
سيد هادی مرجائی مطالعات تطبيقی و نوآوری در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی hd_marjaie@yahoo.com
عباس عباسپور . علامه طباطبایی abbaspour@atu.ac.ir
علیرضا صادقی . علامه طباطبایی sadeghi@atu.ac.ir
غلامرضا ذاکر صالحی مطالعات تطبيقی و نوآوری در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی grsalehi1@yahoo.com
محمدرضا کرامتی رنامه­ریزی آموزشی برنامه­ریزی استراتژیک در آموزش یادگیری مشارکتی آموزش عالی مهارت­های زندگی تهران mkeramaty@ut.ac.ir
مرتضی طاهری . علامه طباطبایی m.tahehri@atu.ac.ir
نسرین نورشاهی مطالعات تطبيقی و نوآوری در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی nooran@irphe.ir

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>