بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۴

۵۴۶۶۶۶۶۴۴۴۱۲۲

تسهیلات نظام وظیفه برای دانش‌آموختگان­ برترِ فنّاور

نیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت­‌های تخصصی دانش­‌آموختگان­‌برترِ دانشگاه­‌ها و مؤسسه­‌های آموزش عالی و پژوهشی­‌کشور که به فعالیت‌‌های فنّاورانه اشتغال دارند، تسهیلات نظام­ وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.