بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان

عنوان مقاله: بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي زنان
عنوان نشریه: پژوهش در برنامه ريزي درسي
نوبت انتشار: زمستان ۱۳۸۵ , دوره  ۲۰, شماره  ۱۲ ; از صفحه ۷۱ تا صفحه ۸۶
نویسندگان: حسن زاده رمضان
واژگان کلیدی: آموزش عالي، دانشگاه، زنان، پيشرفت
چکیده:

هدف اين پژوهش بررسي نقش آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي، فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي زنان است. روش پژوهش از نوع توصيفي و زمينه يابي است و نمونه آماري آن ۱۴۰ فارغ التحصيل و ۹۰ دانشجوي مازندراني و ۲۵ عضو هيات علمي زن است كه با روش نمونه گيري تصادفي و طبقه اي انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه بر حسب انحراف معيار جامعه برآورد شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. در پژوهش حاضر چهار فرضيه مورد آزمون قرار گرفت. نتايج نشان داد كه: ۱ـ آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي زنان تاثير دارد (P<%5، t=83.59) 2ـ آموزش عالي و دانشگاه در امور فرهنگي ـ اجتماعي زنان تاثير دارد (t=38.98, P<%5) 3- آموزش عالي و دانشگاه در امور اقتصادي زنان تاثير دارد (t=72.05, P<%5) 4ـ سهم پيامدهاي آموزش عالي و دانشگاه در امور آموزشي، فرهنگي – اجتماعي و اقتصادي متفاوت است (f=640.93, P<%5).

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>