بررسي نقش دانشگاه هاي مجازي در دست يابي به اهداف آموزش عالي

عنوان مقاله: بررسي نقش دانشگاه هاي مجازي در دست يابي به اهداف آموزش عالي
عنوان نشریه: فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
نوبت انتشار: تابستان ۱۳۹۰ , دوره  ۱ , شماره  ۴ ; از صفحه ۱۳۱ تا صفحه ۱۵۱
نویسندگان: مدانلو ياسمن, سالاريان فرانك
واژگان کلیدی: دانشگاه مجازي، آموزش عالي، اهداف آموزش عالي، تربيت نيروي متخصص، سياست گذاري علمي
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش دانشگاه هاي مجازي در دست يابي به اهداف آموزش عالي از ديدگاه اعضاي هيات علمي است. روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي و جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري به تعداد ۱۷۲ نفر بود که از اين تعداد بر اساس جدول کرجسي مورگان تعداد ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري اطلاعات، از پرسش نامه محقق ساخته ۲۸ سوالي استفاده شد که از روايي صوري و محتوايي برخوردار بوده و پايايي آن ۰٫۹۳ به دست آمد. جهت تحليل داده ها از آزمون t تک متغيره، تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شده است. يافته ها حاکي از اين است که اعضاي هيات علمي نقش دانشگاه هاي مجازي را در دستيابي به اهداف چهارگانه آموزش عالي شامل تعالي و پيشرفت کشور در صحنه هاي علم و فن آوري و روابط بين المللي، در گسترش آموزش عالي در سطح کشور، در تربيت نيروي متخصص براي احراز مسووليت هاي علمي و اجرايي کشور و در نظارت، حمايت و هدايت دانشگاه ها و سياست گذاري علمي مثبت ارزيابي کرده اند. همچنين يافته ها نشان داد که بين نظرات اعضاي هيات علمي گروه هاي مختلف آموزشي در خصوص نقش دانشگاه هاي مجازي در تعالي و پيشرفت کشور در صحنه هاي علم، فن آوري و روابط بين الملل تفاوت وجود دارد.

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>