صفحه های شخصی

 صفحات شخصی فعالان سیاستگذاری آموزش عالی

۵۶۴۳۲۴۵

دکتر غلامرضا ذاکر صالحی

g-zakersalehi.ir
۵۶۴۳۲۴۵ دکتر مقصود فراستخواه farasatkhah.blogsky.com
۵۶۴۳۲۴۵ دکتر کورش فتحی واجارگاه kouroshfathi.com
۵۶۴۳۲۴۵ مجید صادقی mis.epage.ir
۵۶۴۳۲۴۵

صالح رشیدی خواجه لو

higheredu.blogfa.com

۵۶۴۳۲۴۵

سید جلال موسوی

h-education.blogfa.com

۵۶۴۳۲۴۵ زهرا کریمیان highereducation.blogfa.com

 

 صفحات شخصی فعالان سیاستگذاری

۵۶۴۳۲۴۵

دکتر یحیی کمالی

yahyakamali.ir

۵۶۴۳۲۴۵

رضا پاینده

rpayandeh.ir

۵۶۴۳۲۴۵

دکتر محمد رضا یزدانی

mryazdani.blogfa.com

۵۶۴۳۲۴۵

امین باقری

psem.blogfa.com

۵۶۴۳۲۴۵

دانشجویان دوره دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

stps.blogfa.com

۵۶۴۳۲۴۵

جعفر طرقی

instiutionalresearch.blogfa.com

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...