طراحي مدل ارزيابي اثربخشي نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پيام نور

عنوان مقاله: طراحي مدل ارزيابي اثربخشي نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پيام نور
عنوان نشریه: فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي
نوبت انتشار: پاييز ۱۳۹۰ , دوره  ۲ , شماره  ۱ ; از صفحه ۷۹ تا صفحه ۹۸
نویسندگان: جوادي بورا محمدعلي, ابراهيم زاده عيسي, فرج الهي مهران, سرمدي محمدرضا
واژگان کلیدی: آموزش از راه دور، دانشگاه پيام نور، ارزشيابي، هزينه-اثربخشي، کيفيت
چکیده:

هدف اصلي پژوهش حاضر طراحي مدل ارزيابي اثربخشي نظام آموزش از راه دور در مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور ايران مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده که با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش متشكل از ۴۵ نفر از استادان و ۱۱۲۹ نفر از دانشجويان دکتري تخصصي (Ph.D) بود. از ميان افراد مذكور، ۱۱۵ نفر با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب و به پرسش نامه محقق ساخته پاسخ دادند. پاسخ ها پس از جمع آوري با استفاده از فنون آمار توصيفي و استنباطي و به کارگيري نرم افزار SPSS و Lisrel مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که ميزان اثربخشي خدمات ارايه شده در مرکز تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام نور در شاخص حمايت هاي ياددهي-يادگيري دانشجويي با ميانگين (۳٫۰۵) در حد متوسط، ولي در شاخص توسعه برنامه درسي با ميانگين (۲٫۸۳) و شاخص پشتيباني از اعضاي هيات علمي با ميانگين (۲٫۶۴) پايين تر از حد انتظار؛ يعني در حد ضعيف بوده است. هم چنين نتيجه به دست آمده با استفاده از تحليل عاملي نشان دهنده مناسب بودن شاخص هاي برازندگي (CFI=0.87) و (RMSEA=0.06) مي باشد. به عبارت ديگر مي توان از اين مدل به عنوان معياري براي ارزيابي اثربخشي خدمات ارايه شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي مبتني بر فن آوري اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد.

دریافت متن کامل

 ۲۲۵۵

 

 

خیلی بدضعیفمتوسطخوبعالی (امتیازی داده نشده)
Loading...Loading...

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>