بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۴

۵۶۴۳۱۲۱۵۴۵۶۳۲

اصلاح ساختار تامین مالی دانشگاه ها، شاه کلید حل مشکلات

در این رویکرد، دانشگاه و استادی که ثروت ایجاد کرده و در امتداد آن پیشرفت علمی مفیدی را نیز رقم‌زده باشد، شایسته تقدیر و ارتقا خواهد بود. درحالی‌که دانشگاه بودجه خود را با ارتقاهای ناکارآمد و بدون توجیه مصرف نمی‌کند، استادان نیز با رفع معضلات و نیازهای فناورانه کشور، هم درآمد بهتری داشته و هم افزایش رتبه منطقی پیدا خواهند کرد.

۶۵۴۶۵۴۲۴۳

ارائه طرح آمایش آموزش عالی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان تابستان

وزیرعلوم با تأکید براهمیت آمایش سرزمینی و توجه به نیازها و ضرورت ها درایجاد رشته ها، مقاطع تحصیلی و مراکزآموزش عالی درمناطق مختلف کشور، گفت: ان‌شاءالله تا پایان تابستان طرح آمایش آموزش عالی کشور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهدشد.