بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

۶۶۳۲۵۴۹۷

جذب و هضم بودجه پژوهشي، ظرفيت مي‌خواهد

دکتر آريا الستي؛ معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان است. اين عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف، در گفتگو با «نامه شورا» نشریه خبری تحلیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از رابطه سياست‌هاي کلي علم و فناوري با ديگر اسناد تدوين شده در اين حوزه مي‌گويد.