بایگانی نویسنده: educator

۳۶۲۵۹۴۱

جیبِ پُر موسسات آموزش عالی، دستِ خالی کشور از متخصص

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس، کیفیت در سیستم آموزش دانشگاهی را نسبت به تعداد بالای پذیرش دانشجو در دانشگاه ارجح دانست و گفت: از فارغ التحصیلانی که به صورت کیفی آموزش ندیده اند نمی توان انتظار ایجاد تغییر در سطح علمی کشور داشت.

۵۶۴۶۴۵۶۵۶۴

چرا جوانان به تحصیل در خارج علاقه دارند؟

رییس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نتایج پژوهشی گفت: ضعیف بودن استانداردهای علمی و تحقیقاتی در دانشگاه‌های مبداء (ایران)، امکانات رشد و توسعه هرچه بیشتر شغلی و تحصیلی در کشور مقصد، شکاف تکنولوژیک بین دانشگاه مبداء و کشور مقصد از جمله نتایج این پژوهش بوده است.