شاخص

۱۵۶۴۵۴۵۶۱۲۱۲

سیاست بازی سمِّ محیط های علمی است/ در مسئله‌ی بورسیه‌ها به عده‌ای ظلم شد/ کاری کنید که شتاب رشد علمی فروکش نکند

رهبر انقلاب سیاست بازی را سمِّ محیطهای علمی خواندند و با ابراز تأسف از اینکه در موضوع بورسیه ها به عده ای ظلم شد، بیان داشتند: سیاسی کاری به کار اصلی دانشگاهها یعنی تلاش و پیشرفت علمی ضربه می زند.