خبر

۱۷۸۵۱۷۲

ادغام دانشگاه‌ها سلیقه‌ای است/ بی قوارگی در فضای دانشگاهی کشور موج می‌زند/ دانشگاه آزاد امپراطوریِ لجام گسیخته‌ است

ادغام دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های دیگر ناشی از این است که ما سند معتبر و فرادستی را نداشتیم و بیشتر سلیقه‌ای عمل می‌شد، یعنی یک دولت دانشگاهی را تاسیس می‌کند، دولت دیگر تعطیل می‌کند این نشان می‌دهد که ما با چشم انداز درست حرکت نمی‌کنیم و برنامه ریزی برای آینده نداریم.

۶۵۴۶۵۴۵۲۴۸۴۴

اعطای تسهیلات دوره پسادکتری به دانش‌آموختگان‌ِبرتردانشگاه‌ها (جایزه شهید چمران)

بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌ها برای طیّ دوره پسادکتری، تحت عنوان جایزه شهید چمران، اعطا می‌کند.

۱۷۰۱۲۱۳

چگونگی اجرای سیاست‌های حمایت از دانشجویان دکتری/ عملکرد وزارت علوم در پائین‌ترین سطح حمایتی

مدیرکل دفتر ترویج نقشه جامع علمی کشور گفت: سیاست‌های حمایت از دانشجویان مقطع دکتری در وزارت بهداشت به روال قبل ادامه دارد ولی وزارت علوم در پایین‌ترین سطح از این دانشجویان حمایت کرده و پرداخت وام را در دستور کار قرار داده است.