یادداشت

۵۴۲۴۵۶۵۴۵

آیین‌نامه ارتقای اساتید در هزار توی تغییر(۱)

با دقت در بند بند آیین نامه های 10 سال گذشته ارتقای اساتید، آنچه به نظر می رسد عدم حصول نتیجه ای مطلوب از ادامه روند حاضر برای کشور و مردم خواهد بود که اگر چنین بود، بازخورد و نتیجه بخشی آن طی این سال ها بر همگان روشن می شد یا حداقل شاهد بازنویسی مکرر آن در بازه های زمانی کوتاه نبودیم.

۴۵۲۷۸۶۳۵۳۵

بحران جهانی ایدۀ دانشگاه

آنچه امروزه شاهد از دست رفتن آنیم وجه رَواییِ دانش و علم است؛ علم صرفاً بیان قواعد سودمند نیست، جستجوی حقیقت نیز بوده و درست به همین دلیل ناچار به مشروعیت بخشی به قواعد بازی و کلیتِ خود نیز بوده است. امروزه از پس فروپاشی این کلیت صرفاً ظرفیت‌ها و مناسکی پراگماتیک باقی مانده است که حتی در نقاط تلاقی خود نیز قابلیت ترجمه را ندارند.

۱۵۶۴۵۶۴۵۲۱۲۵

جریان ادغام واحدهای دانشگاهی و تعیین وضعیت دانشگاه‌های غیر بهره‌ور

رشد قارچ گونه مؤسسات آموزش‌عالی، زنگ هشدار مسئولان برای ورود جمع بسیاری فارغ‌التحصیل مدرک به دست و فاقد توانمندی لازم علمی به بازار کار را به صدا درآورد. در سال‌های اخیر برخی از این واحدها با معضلی به نام صندلی‌های خالی و خطر ورشکستگی روبرو شدند…

۱۲۶۴۸۹۸۴۸۴۶۳۱۲

پاسخگویی درقبال عملکرد، لازمه استقلال دانشگاه‌ها

تجربه جهانی نشان می دهد، به دلیل عدم وجود منابع بی پایان و محدودیت های فراوان برای تأمین مالی در تمامی دانشگاه ها و سیستم های آموزش عالی متکامل و پیشرفته، دانشگاه در قبال جامعه و حاصل آموزش و پژوهش خود پاسخگو بوده و چه بسا بخش مهمی از منابع مالی خود را به صورت مستقیم و از طریق فعالیت های اقتصادی تأمین می‌کند.

۰۲۶۴۸۴۵۲۱

زایش شبه‌علم در کشور

نگاهی تبارشناسانه به مفهوم واژه دکتری در غرب و در ایران نشان می‌دهد که افول معنایی و کارکردی دکتری در ایران اتفاق افتاده است. در غرب واژه‌ی دکتری که ابتدا برای رشته‌های طب، حقوق و فلسفه عمدتاً به کار می‌رفت برعکس، با تخصصی شدن علوم اعتبار و کارکرد تخصصی‌تر و سازمان‌یافته‌تری به خود گرفته است.

۴۵۶۸۴۶۵

تسهیلاتی که می‌تواند نخبگان را پرواز دهد!

بنیاد نخبگان نیروهای مسلح، با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی نخبگان در دوره خدمت سربازی فعالیت می‌کند. این خطر وجود دارد که بنیاد مذکور، در بکارگیری از ظرفیت عظیم نخبگان به «نماد ضعف نظام» تبدیل شود. «تعریف نیازمحورانه پروژه‌ها» و «راه‌اندازی اتوماسیون اداری» دو راه‌حل اصلی برای فاصله گرفتن از این خطر است.